Полезные ссылки
 
Сводный электронный каталог библиотек Могилевской области
 
 
 
Сводный электронный каталог библиотек Беларуси
 
 
Наш баннер:
 
 
 
 

 

 
 
 
ОБЗОР НОВЫХ КНИГ
 
Башлакоў, М. З. На заветраных шляхах : вершы / Міхась Башлакоў. — Мінск : Беларусь, 2020. — 351 с.

Новую кнігу паэзіі лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, аднаго з самых пранікнёных і эмацыянальных паэтаў Беларусі Міхася Башлакова склалі вершы, напісаныя за тры гады (2017—2019). «Без сумлення няма паэта» — нязменнае творчае і жыццёвае крэда Міхася Башлакова. Гэта паэт шырокага тэматычнага дыяпазону і шматколернай настраёвай танальнасці. Побач з лірычнымі пейзажна-акварэльнымі радкамі гучыць эпічная, грамадзянска-патрыятычная паэзія, пранізаная трывожным роздумам і горкім несціханым болем за лёс Айчыны і народа, за лёс роднай мовы і мастацкага паэтычнага слова... Кніга разлічана на шырокае кола чытачоў.
 
 
 
Гришковец, В. Ф. Остаюсь навсегда... : избранное / Валерий Гришковец. —  Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. — 303 с.

«Остаюсь навсегда...» — книга избранных произведений Валерия Гришковца. В неё вошли стихи разных лет, эссе, а также статьи автора о книгах, писателях, словом, о том и тех, кто в разное время влиял на его мировоззрение как поэта, литератора и человека.
 
 
 
Давідовіч, С. Ф. Акрыленасць : вершы, паэмы / Сяргей Давідовіч. — Мінск : Беларусь, 2020. — 255 с.

У кнігу вядомага паэта і празаіка Сяргея Давідовіча ўвайшлі вершы і паэмы розных гадоў. Творы пазначаны глыбокімі развагамі пра лёс Беларусі, любоўю да чалавека і роднай прыроды. Для шырокага кола чытачоў.
 
 
 
Калецкий, А. Воровка любви : роман / Александр Калецкий. — Минск : ПКООО «Макбел», 2019. — 256 с.

«Воровка любви» – захватывающая сага о путешествиях, дружбе, верности и любви, повествующая о новых приключениях эмигранта Николая Роднина, начало которых описано в романе «Темнота света». Николай Роднин – художник московского андеграунда, прошедший пытки КГБ, переживший голод и холод сибирских лагерей, чудом оказывается на Западе, где его характер и талант ожидают самые серьёзные испытания. Советская диктатура не смогла сломить волю Николая, но Свободный Мир с его властью денег и бесконечными соблазнами развратил и опустошил душу художника. Страсть, охватившая Николая Роднина, приводит его на порог человеческой трагедии…
 
 
 
Калецкий, А. Метатель молота / Александр Калецкий. — Минск : ПКОО «Макбел», 2018. — 304 с.

«Метатель молота» — роман о приключениях молодого спортсмена Ильи Керзова, наделенного богатырской силой. Книга повествует о юности Кирзова, проведенной в исправительной колонии для малолетних преступников, где волею судьбы он встречает тренера по легкой атлетике. Под руководством мудрого наставника Илья становится чемпионом СССР по метанию молота. На международных соревнованиях в Испании Керзов необъяснимым броском снаряда убивает руководителя советской делегации. Спасаясь от наказания Илье приходится бежать сначала в Австрию, где он сталкивается с опасной бандой русских преступников, затем в Италию, где метатель находит покровительство мафии. В конце концов Керзов прибывает в Америку, где работает вышибалой  в модном ресторане и неожиданно находит первую любовь. Кульминация романа и жестокая кровавая разборка между агентами КГБ, русскими бандитами, итальянской мафией и метателем молота происходит на улицах Нью-Йорка, русский богатырь наводит порядок в Америке.
Адресуется широкой читательской аудитории.
 
 
 
Калецкий, А. Метро / Александр Калецкий. — Минск : ПКОО «Макбел», 2019. — 464 с.

«Метро» — первый роман Александра Калецкого, изданный в США в 1985 году, стал бестселлером и был переведен во многих странах мира. На русском языке роман вышел в 1996 году. Роман с едкой иронией, порой переходящей в сатиру, повествует о советской действительности 60-70-х годов. Главный герой - молодой актер - всеми правдами и неправдами пытающийся найти свой путь в жизни и занять достойное место в социалистическом «рае», вынужден признать в конце концов свое поражение в борьбе с обществом абсурда и бежать на Запад.
 
 
 
Кандратаў, М. На Божай далані : вершы і пераклады / Мікола Квандратаў. — Мінск : Кнігазбор, 2020. — 104 с.

У новую кнігу Міколы Кандратава увайшлі вершы і пераклады, створаныя за апошнія дзесяць гадоў. Яны — лірычнае падсумаванне аўтарам эпохі, што заканчваецца на нашых вачах, і якую мы, магчыма, калісьці будзем настальгічна ўзгадваць словамі «стары добры свет», хаця ў ёй было і добрае, і благое.
 
 
 
Карпечанка, М. …І маці Божай памалюся / М. Карпечанка. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. — 112 с. : іл

Выданне, падрыхтаванае беларускім філолагам і журналістам М. Карпечанкам, прысвечана гісторыі Бялыніччыны, якая, як і гісторыя самога горада, сваімі каранямі сягае ў старажытныя часы. Аўтар апавядае аб гісторыі Бялынічаў, аб канфесійных узаемадачынннях на працягу іх існавання, аб рэлігійных і царкоўных дзеячах, якія пакінулі свой след у духоўным жыцці Бялынічаў. Але адна з самых цікавых з’яў у гісторыі краю і горада — гэта з’яўленне і далейшы лёс цудатворнай іконы Бялыніцкай Маці Божай. Кніга будзе карыснай усім, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі і рэлігійнымі ўзаемаадносінамі на беларускіх землях.
 
 
 
Котляров, И. Г. Бридский мох. Книга поэзии о Великой Отечественной войне и послевоенном времени / Изяслав Котляров. — Минск : Беларуская навука, 2020. — 279 с.

В книге Изяслава Котлярова «Бридский мох» собраны стихи и поэмы о Великой Отечественной войне и послевоенном времени, имеющие документальную основу. В поэме «Ола» рассказывается о трагедии белорусской деревни, разделившей судьбу Хатыни. Поэма «Бридский мох» – это поэтическое повествование о легендарной наступательной операции «Багратион». В автобиографических стихах о послевоенном времени — трепетная детская память о тех горестных и героических днях. Книга особенно актуальна в год празднования 75-летия Великой Победы. Адресована специалистам в области всеобщей и военной истории, преподавателям, учащимся высших и средних учебных заведений, а также всем, кто интересуется памятными страницами прошлого нашей Родины.
 
 
 
Мазго, У. М. Знічкі вечнасці : вершы, песні, лірычныя мініяцюры / Уладзімір  Мазго. — Мінск : Беларусь, 2020. — 199 с.

Кнігу склалі любоўная, філасофская і пейзажная лірыка, вядомыя песні з рэпертуару зорак беларускай эстрады, а таксама лірычныя мініяцюры, напісаныя аўтарам у розныя гады. Радкі паэта прывабліваюць сваёй непадробнай шчырасцю і душэўнай цеплынёй. Для шырокага кола чытачоў.
 
 
 
Марціновіч, А. Святло далёкіх зорак : гіст. апавяданні, эсэ. У 2 кн. Кн. 2 / Алесь Марціновіч. — Мінск : Беларусь, 2020. — 367 с.

Гістарычныя апавяданні і эсэ другой кнігі таксама прысвечаны выдатным людзям, якія нарадзіліся ў беларусі ці якія родам з іншых мясцін, але нямала зрабілі для нашай зямлі. Сярод іх герой вайны 1812 года Якаў Кульнеў, першы расійскі пракурор Павел Ягужынскі, дзекабрыст Іван Гарбачэўскі, апошняя гомельская княгіня Ірына Паскевіч, кампазітар Міхаіл Казімір Агінскі, філосаф Адам Сузін, даследчык Паміра і Поўначы Ота Шміт, мастак Альфрэд Ромер і інш. Дзякуючы высокаму майстэрству аўтара, чытач увачавідкі перанясецца ў той час, пра які ўзгадваецца.
 
 
 
Матвиенко, А. Е. Чужой войны не бывает : повести и рассказы / А. Е. Матвиенко. — Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020. — 288 с.

Герои этой книги сражаются за пределами своей Родины — в Красной Армии, в Королевских ВВС Великобритании, в армии США, армии Андерса, армии Сирийской Республики, в ЦАХАЛ и даже во французской дивизии ваффен-СС. Кого-то назову предателем, перебежчиком, дезертиром. Кто-то удостоится почестей, добыв славу на чужой войне. В действительности чужой войны не бывает, особенно когда гибнут родственники, друзья, однополчане. Она всегда становится очень личным делом.
 
 
 
Мушынская, Т. М. Сямейны партрэт на фоне эпохі : аповесць, эсэ, падарожныя нататкі / Таццяна Мушынская. — Мінск : Беларусь, 2020. — 271 с.

Мастацка дакументальная аповесць, што дала назву кнізе, адлюстроўвае творчае і паўсядзённае жыццё некалькіх пакаленняў адной сям'і бацькоў, у якой сабралася шмат асоб, вядомых у беларускай культурнай прасторы. Аўтар імкнецца намаляваць характары сваіх герояў на фоне змен, што адбываліся ў грамадстве з 1960-х гадоў да нашага часу. Эсэ, у якіх занатаваныя аўтарскія ўраджанні ад вандровак за межы Беларусі, пашыраюць уяўленне чытача пра тэатры, музеі, культурныя адметнасці многіх краін Еўропы — Францыі, Іспаніі, Германіі, Харватыі. Для шырокага кола чытачоў.
 
 
 
Мятліцкі, М. М. Існасць : вершы / Мікола Мятліцкі. — Мінск : Звязда, 2020. — 608 с.

Велічы гераічнай Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне і сутнасці нашага пасляваеннага мірнага жыцця прысвяціў сваю новую кнігу паэзіі «Існасць» лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь імя Янкі Купалы, Спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь паэт Мікола Мятліцкі. Дасканалым мастацкім словам аўтар уносіць багаты ўклад у духоўны свет, дапамагае ствараць сучаснаць. Звяртаецца да мінулага, значных гістарычных падзей, а таксама прыадкрывае завесу будучыні.
Асаблівую ўвагу чытача накіроўвае на дасягненні ў развітай незалежнай краіне Рэспубліцы Беларусь, якая намаганнямі многіх пакаленняў здзейсніла галоўны запавет народнага песняра Янкі Купалы  — заняла «свой пачэсны пасад між народамі».
 
 
 
Ненадавец, А. М. Лавіся, рыбка, вялікая і малая / А. М. Ненадавец, Я. А. Ненадавец. — Мінск : Беларуская навука, 2020. — 287 с. : іл. — (Традыцыйны лад жыцця).

У кнізе распавядаецца пра рыбалоўства на тэрыторыі беларускіх земляў, пачынаючы ад сівых стагоддзяў і заканчваючы нашымі днямі. Аўтары аналізуюць шматлікія гістарычныя і архіўныя звесткі, у якіх згадвалася, якую рыбу, колькі і дзе лавілі, якія вадаёмы асабліва славіліся багаццем рыбных запасаў. Акцэнтуецца ўвага на тым, якіх абрадаў і прыёмаў трымаліся рыбакі ў будзённым жыцці ці пры выкананні сваіх непасрэдных службовых абавязкаў. Падкрэсліваецца, што ў класічнай беларускай літаратуры таксама даволі поўна адлюстраваны працэс рыбалоўства. Адрасуецца аматарам рыбалоўчай справы, прыхільнікам гісторыі народных промыслаў, даследчыкам, студэнтам і школьнікам, якія бачаць у мінулым найбагацейшую скарбонку духоўных і матэрыяльных каштоўнасцей нашага народа.
 
 
 
Первушин, А. В. Дорога / Александр Первушин. — Могилев : Могилевская обласная укрупненная типография имени Спиридона Соболя, 2008. — 152 с.

В книгу «Дорога» вошли две повести. В одной «Кто сказал, что Север крайний…» автор рассказывает о нелегкой, но интересной, а порой и драматичной жизни северян, работающих на ударных стройках 80-х. А в повести «Дорога» поднимает вечные философские вопросы о смысле жизни, превратностях судьбы
 
 
 
Пятровіч, Д. Л. Адзіноты пажоўклыя дні : вершы / Дзмітрый Пятровіч. — Мінск : Звязда, 2014. — 128 с.

Новая кніга паэзіі лаўрэата Рэспубліканскай літаратурнай прэмі «Залаты Купідон» Дзмітрыя Пятровіча «Адзіноты пажоўклыя дні» працягвае распачатую ў першым зборніку «Белая квецень кахання» даверлівую размову з чытачом пра вечныя чалавечыя каштоўнасці — Радзіму, Маці, Дабрыню, Пяшчоту. Нягледзячы на даволі мінорны настрой многіх, асабліва лірычных, вершаў, нельга не адзначыць творчы рост паэта і пашырэнне яго тэматычнага дыяпазону, што, безумоўі - і заўважыць нераўнадушны чытач, якому і адрасавана гэтая кніга.
 
 
 
Саковіч, П. П. Рэха трывожных гудкоў : паэма і апавяданні : для сярэд. і ст. шк. узросту / П. П. Саковіч. — Мінск : Беларус. Энцыклапедыя імя П.Броўкі, 2014. — 64с. — (Кніжная паліца школьніка).

У зборнік увайшлі паэма і апавяданні. Такое «змяшэнне» жанраў падаецца апраўданым: аўтар аднолькава добра праявіў сябе як у паэзіі, так і ў прозе. У зборнік «Рэха трывожных гудкоў» увайшлі паэма і апавяданні.Творы вызначаюцца пазнавальным зместам. Яны прасякнуты шчырай любоўю да бацькоў і Радзімы. Вострыя і нестандартныя сюжэты, прыгоды сяброў на чыгунцы і ў школе, падзеі Вялікай Айчыннай вайны і іх трывожныя адгалоскі ў мірным часе павінны выклікаць чытацкую цікаўнасць у вучняў, іх бацькоў і настаўнікаў.
Рэкамендавана для пазакласнага чытання па беларускай літаратуры вучням сярэдніх і старэйшых класаў.
 
 
 
Скоринкин, А.В. Цветы на кургане : избранное (1980—2020) / А. В. Скоринкин. — Минск : Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020. — 336 с.

В книгу вошли избранные стихотворные произведения, содержание которых отличается тематическим и жанровым разнообразием, способствует размышлению читателя над вечными вопросми жизни.
 
 
 
Шырко, В. Прынёманскія плытагоны : раман / Васіль Шырко. — Мінск : Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2020. — 419 с.

Вострасюжэтны раман Васіля Шырко распавядае пра нялёгкія выпрабаванні жыхароў вёскі Мілава напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны і падчас барацьбы з нямецка-фашысцкімі акупантамі. Галоўныя героі кнігі трапляюць у экстрэмальныя сітуацыі: ваююць з белафінамі, абараняюць родную зямлю ад фашыстаў і іх наймітаў у партызанскіх атрадах. Побач з беларусамі прыбліжаюць Дзень Перамогі рускія, латышы, яўрэі, цыгане. Гэта своеасаблівы гімн малой радзіме, афіцэрам і салдатам Вялікай Айчыннай вайны, якія набліжалі вялікую Перамогу.
Твор, які чытаецца на адным дыханні, упрыгожваюць нязмушаная родная мова аўтара, паданні, гумар, былі, казкі, прымаўкі, паэтычныя эпітэты. Гэта своеасаблівы гімн творчай працы, маладосці, рамантычнаму каханню, веры ў заўтрашні светлы дзень.
 
 
 
 
Андрэеў, А. М. Эфект лотаса : апавяданні / Анатоль Андрэеў ; пераклад з рускай Міхася Кенькі. — Мінск : Звязда, 2020. — 253, [2] с.

Аўтара перш за ўсё цікавяць тэмы, звязаныя з прыродай чалавека, многія аспекты якой часта ўспрымаюцца як табуіраваныя. Перасякаць забароненую мяжу («заплываць за буйкі») для пісьменніка азначае называць рэчы сваімі імёнамі. Адносіны паміж мужчынам і жанчынай, ціск соцыуму на чалавека – вось асноўныя матыўна-тэматычныя блокі кнігі.  Андрэеў не здраджвае сабе: гульнявы пачатак, арганічна звязаны з інтэлектуальным, вызначае стыль не толькі яго раманаў, але і малой празаічнай формы.
 
 
 
Бензярук, Р. М. Сустрэча ў зялёным жыце : ад аповесці да навелы / Расціслаў Бензярук. — Мінск : Чатыры чвэрці, 2020. — 208 с. — (Дзеці вайны).

Кніга «Сустрэча ў зялёным жыце» выходзіць у серыі «Дзеці вайны». Хто яны, дзеці вайны? Ім давялося нарадзіцца і падрастаць пад грукат кананады, мужна абараняць Айчыну. Вайна не абышла ніводнага з нас, у многіх сем’ях пасля гадоў страт і нягод не стала родных і сваякоў.
Расціслаў Бензярук, які ўбачыў свет падчас ваеннага ліхалецця, занатаваў у памяці цяжкія дні ў біяграфіі сваёй краіны. У кнізе аўтар дзеліцца таксама ўласнымі ўспамінамі. Аповед дапаўняюць звесткі аб калегах па пяры.
Адрасавана тым, каго не пакідае абыякавым тэма Вялікай Айчыннай вайны, і ўсім зацікаўленым у гісторыі роднага краю.
 
 
 
Волчок, Н. В. Любовь на разрыв : стихи / Наталья Волчок. — Минск : Четыре четверти, 2019. — 60 с. 

Мы все такие разные и так похожи в проявлениях своих чувств. Любовь, счастье, душевные страдания не имеют гендерного различия. В своем первом сборнике стихов Наталья Волчок, врач по профессии, говорит об очень сложных чувствах, испытываемых женщиной и мужчиной после драмы – разрыва близких отношений.
Эта книга – проявление бесконечной любви и уважения автора к жизни и людям.
 
 
 
Гальпяровіч, Н. Я. Подых пяшчоты : проза / Навум Гальпяровіч. — Мінск : Звязда, 2019 — 235, [2] с.

У зборнік вядомага пісьменніка Навума Гальпяровіча ўвайшлі аповесць «Подых пяшчоты», навелы, эсэ і сентыментальная хроніка. Шчырасць і спавядальнасць – вось што прыцягвае чытачоў.
Часам нават цяжка знайсці мяжу паміж героем твораў і самім аўтарам, хаця пісьменнік пастаянна заклікае не атаясамліваць сваіх персанажаў з рэальнымі людзьмі. Але ў сентыментальнай хроніцы дзейнічаюць не прыдуманыя, а рэальныя асобы. Усё гэта складае своеасаблівы і размаіты свет – дабрыні, прыгажосці і сапраўднай пяшчоты.
 
 
 
Гушинец, П. В. Пора в отпуск : сборник рассказов / Павел Гушинец. — Минск : Четыре четверти, 2020. — 256 с.

Павел Гушинец признаётся: думал, что третьей книгой завершит серию. Но историй так много, и читатели требуют продолжения. Писатель ведь должен прислушиваться к запросам почитателей своего творчества, вот он и подготовил новую книгу.
В ней вам встретятся уже знакомые герои: врачи и пациенты, люди военные и гражданские. Вы узнаете, почему автор решил стать детским писателем, а также как почувствовать себя Хемингуэем на Кубе, чем закончились «Истории ночного ресторана», к чему приводят вредные привычки.
Рассказы в большинстве своём юмористические, однако всё же заставляют задуматься.
 
 
 
З Бацькаўшчынай у сэрцы : знаёмсвы, адкрыцці, дыялогі / [укладальнік В. Рацэвіч ; прадмова В. Казакова]. — Мінск : Звязда, 2018 — 279, [1] с. — (Адрасы Беларусі ў свеце).

Чацвёртая кніга серыі «Адрасы Беларусі ў свеце» прысвечана такім краінам, як Казахстан, Кыргызстан, Таджыкістан, Туркменістан, Узбекістан.
Аўтары не толькі выкарыстоўваюць раней вядомыя факты, але і сустракаюцца са многімі прыязнымі да нашай Айчыны людзьмі. Выданне з'яўляецца добрым пацвярджэннем таго, што лёсы народаў Беларусі і Цэнтральнай Азіі, нашы культуры цесна паяднаны і пераплецены. Пра гэта – нарысы і эсэ, гутаркі, развагі і вершы, сабраныя пад адной вокладкай.
 
 
 
Карлссон, А. За пеленой дождя : повесть / Анна Карлссон. — Минск : Четыре четверти, 2020. — 224 с. — (Серия “Женские судьбы”).

«Жить надо для других»... Это прививалось Клавдии любящими родителями с детских лет. И потому ей трудно самостоятельно принимать решения. Считая себя посредственностью, она полагается на чужое мнение и доверяет советам подруги. Обожая мужа, не перестает удивляться, как он мог выбрать ее среди множества более достойных счастья женщин. Попав в водоворот неприятных и странных событий, ей кажется, что жизнь потеряла всяческий смысл. Она не предполагает, что у нее может появиться шанс не только увидеть собственную жизнь со стороны, но и начать все сначала.
 
 
 
Карлюкевіч, А. Слова Купалы крочыць па свеце : партрэты сяброў беларускай літаратуры / Алесь Карлюкевіч. — Мінск : Паліграфкамбінат імя Я. Коласа, 2018. —  175 с.

У кнізе Алесь Карлюкевіч апавядае пра сённяшніх паўнамоцных прадстаўнікоў беларускага прыгожага пісьменства, тых шчырых сяброў беларускай літаратуры, якія жывуць у розных краінах.
Праз лаканічныя партрэтныя эсэ аўтар пастараўся расказаць пралюдзей, якія ўважліва ставяцца да нашай краіны, імкнуцца зрабіць нешта годнае, каб беларускае слова гучала на ўсю моц. 
 
 
 
Краснова-Гусаченко, Т. И. Будем жить... : избранное / Тамара Гусаченко ; [предисловие Т. Шамякиной]. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019 — 335 с.

В книгу вошли избранные стихотворения, рассказы, эссе, написанные в разное время.
В поэтических произведениях нашли отражение злободневные проблемы современности, неисчерпаемая тема большой и настоящей любви, сложные взаимоотношения людей, представителей разных поколений, взглядов, светлая печаль по родному дому, воспоминания детства и юности.
Проза писателя – по сути та же поэзия, она вызывает сопереживание читателей, будит в них душевную чуткость, вселяет оптимизм.
 
 
 
Навумовіч, У. А. Вабюліманс : эпісталярны раман / Уладзімір Навумовіч. —  Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. — 268, [1] с.

«Вабюліманс» — гэта раман пра каханне Максіма Багдановіча. Увогуле эпісталярны раман адносіцца да амаль забытых у эпоху электронных сродкаў камунікацыі такіх форм узаемаадносін паміж людзьмі,  як асабістая перапіска. З перапіскі паэта захавалася вельмі мала дакументаў, таму абсалютная большасць пісьмаў, змешчаных у кнізе, – аўтарскі вымысел.
У гэтых пісьмах Максім Адамавіч выступае пад рознымі псеўданімамі, як дарэчы, і тыя жанчыны, якіх ён так шчыра кахаў. Кніга будзе цікавай для сапраўдных аматараў творчасці Максіма Багдановіча – зоркі першай велічыні на небасхіле беларускага прыгожага пісьменства.
 
 
 
Першацвет : проза і паэзія маладых : [альманах]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2017 — Вып. 3 / [рэдакцыйны савет: А. М. Карлюкевіч (старшыня) і інш.]. — 2019. — 182 с.

У зборнік «Першацвет» увайшлі творы дзесяці празаікаў і дзесяці паэтаў, якія сталі пераможцамі Міжнароднага конкурсу на лепшы твор сярод маладых літаратараў.
 
 
 
Саверчанка, І. В. Магія слова. Беларускія пісьменнікі ХІІ–ХVІІ стагоддзяў : эсэ / Іван Васільевіч Саверчанка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2019 . — 318 с.

У кнізе прадстаўлены творчыя партрэты найбольш яркіх майстроў слова Беларусі XII-XVII стагддзяў. Усебакова асветлены ўклад старажытных аўтараў у развіццё беларускай літаратуры, пашырэнне тэматычных і жанравых гарызонтаў нацыянальнага прыгожага пісьменства. Раскрываюцца мастацкія стратэгіі, творчы метад і ідэйныя пошукі выдатных пісьменнікаў-інтэлектуалаў часоў Готыкі, Рэнесанса і Барока.
Выданне адрасуеццашырокаму колу чытачоў, выкладчыкам і студэнтам, настаўнікам і школьнікам.
 
 
 
Саламаха, В. П. Если упадет один ... : роман в повестях / Владимир Саламаха. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019. — 422 с.

Роман лауреата Государственной премии Республики Беларусь писателя Владимира Саламахи во многом  представляет новый, нетрадиционный взгляд белорусской литературы на войну и человека на ней. В основе повествования – душевная, нравственная трагедия небольшой группы людей, жителей сожженной карателями белорусской деревни Гуда.
Главные действующие лица – отец предателя, участвовавшего в уничтожении односельчан, и они, чудом выжившие гуднянцы, а также сыновья-воины, стоящие перед правом личного выбора: остаться в живых, или пожертвовать своими жизнями ради спасения людей. Утверждение автора о святой необходимости человеку в любых, даже самых страшных ситуациях жить в согласии со всем остальным миром вызывает читателя на философские размышления о жизни вообще, о нашем прошлом, настоящем и будущем.
 
 
 
Сцяпан, У. А. Хвалі : аповесці і апавяданні / Уладзімір Сцяпан. — Міннск : Мастацкая\ літаратура, 2019. — 278 с. 

Кожнае мастацтва імкнецца выйсці за свае межы.
Проза Уладзіміра Сцяпана – яскравы прыклад такога памкнення. Пра што б ён не пісаў, перад чытачом імгненна ўзнікае выява. Чытаеш словы, а бачыш людзей, краявіды, рэчы, пра якія сказана ўсяго некалькі сказаў. У нечым такая выяўленчая проза нагадвае мастацкае і дакументальнае кіно, дзе камера фіксуе дробныя дэталі і вялікія панарамы. Але ўсе карціны працуюць на сюжэт твора, на яго змест.
 
 
 
Хвалей, Я. І. Год парсюка : вершы, байкі, вершастрэлы, пародыі, эпіграмы / Яўген Хвалей. — Мінск : Чатырычвэрці, 2019. — 72 с. — (Несур’ёзна пра сур’ёзнае).

Што толькі ні здараецца ў Год Парсюка?
Па ўсходнім гараскопе Парсюк мае рыцарскі характар, ніколі не дазволіць кагосьці падмануць. Ну і, вядома ж, любіць пажартаваць.
«Год Парсюка» – гэта дасціпныя вершы, байкі, вершастрэлы, пародыі, эпіграмы, якія прайшлі апрабаванне ў часопісе «Вожык».
 
 
 

Чарняўскі, М. На парозе дабрыні і болю : літаратурныя партрэты / Мікола Чарняўскі. — Мінск : Народная асвета, 2019. — 263 с.

За шэсць дзясяткаў гадоў, пражытых у літаратуры, аўтару гэтай кнігі, вядомаму пісьменніку Міколу Чарняўскаму, пашчасціла сустракацца, быць блізка знаёмым, творча супрацоўнічаць і сябраваць з многімі выдатнымі людзьмі Беларусі, якія занялі пачэснае месца ў роднай літаратуры. Гэта Янка Маўр і Артур Вольскі, Васіль Вітка і Уладзімір Дубоўка, Станіслаў Шушкевіч і Рыгор Барадулін і інш.
Літаратурныя партрэты і склалі змест гэтага зборніка. Напісаная жывой гутарковай мовай, не пазбаўленая гумару і прыгод, кніга адкрые чытачу шмат новага, сапраўды цікавага і пазнавальнага.
Яна стане карысным дапаможнікам для выкладчыкаў ВНУ, настаўнікаў, студэнтаў, школьнікаў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца беларускай літаратурай.

 
 
 
Яцкевич, Н. А. Озаричи — дорога смерти = OzarichiThe road of death = OsaritschiDer Weg des Todes : мемориальный комплекс узникам Озаричского лагеря смерти / Н. А. Яцкевич, З. Н. Хлебовец, М. Г. Никитин. — Минск : Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020 - 134, [1] с. —  (Беларусь. Трагедия и правда памяти). 

Книга посвящена одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны – массовой гибели мирного населения Беларуси в Озаричских лагерях смерти, известных также под общим названием «Озаричский лагерь смерти». Лагеря, располагавшихся под открытым небом на территории современных Калинковичского, Светлогорского и Октябрьского районов Гомельской области.
В марте 1944 года нацистские оккупанты заключили в них около 50 тысяч человек – детей, женщин и стариков, а также тифозных больных. В лагерях и по пути к ним были расстреляны, замучены нацистами, погибли от голода, холода и эпидемий свыше 9 тысяч человек, остальные были спасены Красной Армией. Издание проиллюстрировано историческими и современными фотографиями, фотокопиями архивных документов.
Предназначено для всех, кто интересуется историей Беларуси.
 
 
ПРАВО
 
Защита прав потребителей : сборник правовых актов по состоянию на 1 ноября 2019 года / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2020 — 174, [1] с. — (Правовая библиотека НЦПИ).

В сборник правовых актов включены Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-3 «О защите прав потребителей», Правила бытового обслуживания потребителей, Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, а также иные правовые акты, касающиеся защиты прав потребителей, по состоянию на 1 ноября 2019 года.
Издание представляет интерес для потребителей в сфере бытового, торгового и иных видов обслуживания.
 
 
 
Уголовный кодекс Республики Беларусь : по состоянию на 1 февраля 2020 года / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь ; [ответственный за выпуск Н. В. Судиловская]. — Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2020. — 303, [1] с.

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 2020 года. Издание содержит перечень  законов Республики Беларусь, которыми вносятся изменения и дополнения в данный Кодекс.
Уголовный кодекс Республики Беларусь снабжен  алфавитно-предметным указателем.
 
 
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
 
Клочков, А. В. Сельскохозяйственные машины. Теория и расчет : учебное пособие / А. В.Колчков, В. Г. Ковалев, П.М. Новицкий. — Минск : ИВЦ Минфина, 2019. — 436с.

Расмотрены основы теории и расчета технических средств механизации работ  при возделывании сельскохозяйственных культур. Дана краткая информация о применяемых технологияхвыполнения операций. Основное внимание уделено технологическим процессам и рабочим органам сельскохозяйственных машин. Приведены теоретические и практические предпосылки выбора рациональных параметров рабочих и конструкций сельскохозяйственных машин и орудий.
Для студентов учреждений высшего образования по специальности  «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства».
 
 
 
Юращик, С. В. Пушное звероводство и кролиководство. Практикум : ученое пособие / С. В. Юращик. — Минск : ИВЦ Минфина, 2019. — 436 с.

В учебном пособии изложена методика проведения лабораторных занятий и выполнения контрольных заданий при изучении биологических особенностей пушных зверей и кроликов, их конституции и экстерьера. Описаны требования государственного стандарта к качеству шкурок пушных зверей и кроликов. Изучаются особенности пород и внутрипородных типов, племенной работы в звероводстве и кролиководстве; систем содержания; болезней и ветеринарно-профилактических мероприятий, проводимых в звероводческих и кролиководческих хозяйствах, а также нюансы кормления и воспроизводства пушных зверей и кроликов.
Практикум предназначен для студентов учреждений высшего образования по специальности  «Зоотехния».
 
 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
 
Энцыклапедыя для школьнікаў і студэнтаў. У 12  т. Т. 8. Беларуская літаратура / рэдкал. : В.У. Ваніна (гал. рэд. ) [і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. — 496 с. : іл.

Энцыклапедыя «Беларуская літаратура» складзена згодна з рэкамендацыямі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь па вывучэнні гэтага прадмета вучнямі старэйшыхкласаў і студэнтамі першых курсаў філалагічных факультэтаў ВНУ і ахоплівае перыяд ад старажытнасці да нашых дзён. Акрамя тэарытычнай часткі, творчых партрэтаў пісьменнікаў, якіядапоўнены фотаздымкамі, у выданні прадстаўлены слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў.
Энцыклапедыя «Беларуская літаратура» будзе цікава ўсім аматарам беларускай літаратуры.
 
     
  2019  
     
ЛИЦА В ИСТОРИИ
 
Бенуа, C. Муслим Магомаев. Преданный Орфей / Софья Бенуа. — Москва : Родина, 2018. — 256 с.

Муслим Магомаев своей яркой внешностью, своим уникальным баритоном завораживал, сводя с ума. Певцу приписывали романы с самыми известными красавицами огромной страны — актрисами Натальей Фатеевой и Натальей Кустинской, певицами Эдитой Пьехой и Ириной Аллегровой. Но нашлась та, перед которой не устояло его горячее сердце — примадонна Большого театра Тамара Синявская… Для этой звездной пары написана самая знаковая песня, исполняемая Магомаевым: «Ты — моя мелодия, я — твой преданный Орфей…»
Его одинаково сильно любили и народ, и власть. Его обожал глава государства Леонид Брежнев, а руководитель Азербайджана Гейдар Алиев называл сыном…
Что же заставило любимца властной элиты и миллионов поклонников оставить сцену в расцвете сил и таланта?
 
 
 
Бондаренко, В. Г. Иосиф Бродский : русский поэт / Владимир Бондаренко. — Москва : Молодая гвардия, 2018. — 379 [5] с.

Жизнь и творчество выдающегося поэта, нобелевского лауреата Иосифа Бродского вызывают большой интерес не только в России, но и в других странах. Ежегодно выходят новые книги, посвященные ему, – от фундаментальных научных штудий до легковесных и не слишком достоверных мемуаров. На этом фоне известный критик и историк литературы Владимир Бондаренко сумел написать неожиданную и спорную биографию Бродского, высветив в ней моменты, которые многие не замечают или не хотят замечать. В этой книге поэт, часто изображаемый космополитом и оторванным от жизни эстетом, предстает как наследник не только великой русской культуры, но и советской цивилизации, как человек, неразрывно связанный с Россией и ее народом.
 
 
 
Ковалев-Случевский, К. П. Евдокия Московская : жизнеописание святой Евфросинии, великой княгини, жены и вдовы Дмитрия Донского / Константин   Ковалев-Случевский. — Москва : Молодая гвардия, 2018. — 313 с. — (Жизнь замечательных людей).

Имя великой княгини Евдокии Дмитриевны, жены Дмитрия Донского, выделяется особо среди имен других выдающихся русских женщин. В миру ее называли Евдокией, но перед кончиной она приняла монашеский постриг, а вместе с ним и новое имя — Евфросиния, с которым и вошла в историю нашей страны. На рубеже XIV–XV веков княгиня основала в Московском Кремле Вознесенский монастырь, в котором потом нашли упокоение самые известные русские княгини и царицы допетровской эпохи. Ее считают небесной покровительницей и заступницей Москвы и всей России. В наши дни учрежден орден и медаль Евфросинии Московской, которыми награждают женщин, внесших особый вклад в дело укрепления духовно-нравственных традиций в обществе и развитие социального служения.
Первое полное жизнеописание княгини, основанное на исторических источниках, подлинных фактах и документах, является завершением трилогии автора об устроителях Москвы и Московского государства, живших в XIV столетии. Предыдущими частями трилогии являются вышедшие в серии «ЖЗЛ» книги «Савва Сторожевский» и «Юрий Звенигородский».
 
 
 
Гингрич, Н. Понимая Трампа : [правдивая история о человеке, а не о президенте] / Ньют  Гингрич ; [перевод  с  английского. В. Сокова]. — Москва : Бомбора, 2018. — 480 с. — (Лучший мировой опыт).

Ньют Гингрич, автор бестселлеров New York Times, бывший спикер Палаты Представителей Конгресса США и близкий друг семьи Трамп, делится тем, что он узнал о 45-м президенте Америки за время кампании, выборов и в первые месяцы президентства. Насколько отличается образ, транслируемый нам с телеэкрана, от реального? О чем на самом деле мечтает человек, которого практически все СМИ мира окрестили самым эпатажным и скандальным президентом за всю историю Америки? В этой книге вы найдете все необходимое, для того чтобы понять «антилевого», «антиглупого» и «антиполиткорректного» Дональда Трампа.
 
 
 
Млечин, Л. Ельцин / Леонид Млечин. — Москва : РИПОЛ классик, 2018. — 639 с.

Борис Ельцин, выходец из крестьянской семьи, внук церковного старосты, сын репрессированного, стал одним из руководителей Коммунистической партии, а затем превратился в главного критика существующего в СССР порядка и был избран Президентом посткоммунистической России. Борис Ельцин стал первым избранным народом главой России, а спустя десять лет первым, кто добровольно, в отличие от Николая II, Хрущева или Горбачева, оставил свой пост. Его имя вошло в историю навсегда, но споры об этой неоднозначной политической фигуре будут волновать наше общество еще очень долго.

Вверх >>>

 

КНИГИ ПО ПРАВУ
 
Борико, С. В. Уголовный процесс : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Политология (по направлениям)», «Международное право», «Правоведение», «Экономическое право» / С. В. Борико. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016 - 391 с.

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса «Уголовный процесс» и с учетом внесенных в январе 2016 года в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь изменений и дополнений по состоянию на 3 мая 2016 г., касающихся досудебного соглашения с подозреваемым (обвиняемым) о сотрудничестве по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступлений, а также апелляционного производства. Кроме того, рассматривается введенное в УПК дополнение о предварительном судебном заседании и новой редакции меры пресечения в виде залога и ускоренного производства.
 
 
 
Информационное право : [учебник для студентов учреждений высшего образования по юридическим специальностям / Г. А. Василевич и др.] ; под общей редакцией Г. А. Василевича, Д. А. Плетенёва. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015 - 391 с.

Информационное право — быстроразвивающаяся правовая отрасль и одна из важнейших правовых дисциплин, изучаемых в вузах юридического профиля. Основная задача изучения этой дисциплины — обеспечение такого уровня знаний, который позволит студенту свободно владеть понятиями и категориями информационного права, уметь анализировать и применять нормы информационного права, использовать полученные знания на практике, решая конкретные задачи.
Содержание учебника соответствует учебной программе дисциплины «Информационное право» для специальностей «Правоведение», «Экономическое право» и «Политология» и учитывает последние изменения законодательства в информационной сфере.
В пособии описаны основные понятия и категории информационного права, основные объекты правоотношений информационного права, их особенности и свойства; рассматриваются основы правового регулирования информационных отношений в различных областях,  институтах обращения открытой информации и институтах обращения информации ограниченного доступа (институт СМИ, библиотечной информации, архивной информации, государственной тайны, коммерческой тайны, персональных данных и др.).
Издание адресовано студентам вузов, обучающимся по специальностям «Правоведение», «Экономическое право» и «Политология». Будет интересно всем, кто по долгу службы занимается решением вопросов, связанных с информационным правом.
 
 
 
Маньковский, И. А. Гражданское право. Общая часть : (в схемах) / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. - 2-е изд., переработанное и дополненное. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016 - 231 с.

В издании приводятся результаты анализа правовых институтов, закреплённых в Общей части Гражданского кодекса Республики Беларусь, с учётом имеющихся в белорусской и российской цивилистической науке отдельных точек зрения по дискуссионным вопросам науки гражданского права и практики его применения.
Материал излагается в соответствии со структурой части первой Гражданского кодекса Республики Беларусь и программой учебной дисциплины. Адресуется студентам, обучающимся по специальности «Международное право», магистрантам, аспирантам.
 
 
 
Трудовое право : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Правоведение», «Экономическое право» / [В. И. Семенков и др.] ; под редакцией В. И. Семенкова. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016 - 711 с.

Учебник подготовлен известными учеными-юристами Республики Беларусь в соответствии с программой курса. Дана характеристика всех институтов трудового права с учетом действующих положений законодательства о труде. В учебнике рассмотрены предмет, метод и система трудового права; принципы трудового права; правоотношения в сфере трудового права; источники, субъекты трудового права. Также внимание уделено правовому регулированию содействия занятости населения, трудовому договору, подготовке и повышению квалификации кадров непосредственно у нанимателя; заработной плате; гарантийным и компенсационным выплатам; рабочему времени и времени отдыха; дисциплине труда; гарантиям для работников, совмещающим работу с обучением; охране труда; индивидуальным трудовым спорам; дифференциации правового регулирования труда; коллективнм договорам и соглашениям, коллективным трудовым спорам; материальной ответственности работников; надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде; международно-правовому регулированию труда. Предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов высших учебных заведений, юристов-практиков.

Вверх >>>

 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
 
Уладамірская, В. В. Саломапляценне : ілюстраваны майстар-клас / В. В. Уладзімірская. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўки, 2017. – 87, [1] с. : іл. – (Энцыклапедыя народнага майстра).

Нягледзячы на даступнасць і таннасць саломкі, гэты прыродны матэрыял у народзе называюць «беларускім золатам» з-за яго незвычайных дэкаратыўных якасцей… У кнізе прадстаўлены самыя простыя і пашыраныя тэхнікі саломапляцення. Акрамя майстар-класаў выданне ўключае цэлую галерэю цудоўных вырабаў з саломкі, якія можна стварыць, выкарыстаўшы засвоеныя навыкі.
 
 
 
Пасланні ад продкаў : пра што расказвае беларускі арнамент / [склад. А. М. Коршак] . – Мінск : БелЭн, 2017 . – 73, [6] с. : цв. ил. – (Энцыклапедыя народнага майстра) . – На белорус. яз. -

Многія з нас хацелі б пачуць галасы сваіх продкаў, даведацца, пра што думалі, аб чым марылі ў старажытнасці пакаленні беларусаў, што яны любілі, чаго баяліся, каго паважалі і што хацелі б расказаць нам, сваім нашчадкам. Гэта магчыма дзякуючы старадаўнім тканым і вышываным вырабам, якія захаваліся да нашага часу. Калі ўважліва прыгледзецца да чароўных узораў, то ў іх шмат чаго можна «прачытаць». Паколькі ў арнаменце часта праяўлялася асабістая фантазія майстрых, то ў кнізе падаюцца найбольш пашыраныя сімвалы і іх варыянты.
 
 
 
Гурецкая, Елена Васильевна. Лозоплетение:  иллюстрированный мастер-класс / Е. В. Гурецкая. -  Минск:  Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2017. – 88 с.: ил. - (Энциклопедия народного мастера). 
 
Книга познакомит читателя с технологией лозоплетения и по-новому откроет представление о ремесле. Издание научит правильно подбирать нужный материал и работать с ним, поможет освоить основные виды плетений и пошагово выполнить интересные работы из природного материала. В книге рассматриваются вопросы изготовления изделий на круглом и овальном донышках, плетение корзины с обруча, белорусской корзины и многое другое. Издание включает целую галерею чудесных изделий из лозы, которые можно создать, используя полученные навыки. Книга будет полезна как для специалистов в области лозоплетения, так и для всех, кто только постигает это удивительное ремесло на занятиях в кружках, студиях, мастер-классах, а также в индивидуальной предпринимательской деятельности.
 
 
 
Качан, Г. К. Куклы : обереги, обрядовые, игровые :иллюстрированный мастер-класс / Гульнара Кенеспаевна Качан. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўки, 2017. – 85, [3] с. : ил. – (Энциклопедия народного мастерства).
     
Издревле куклы-обереги, обрядовые и игровые были важной частью повседневной жизни наших предков. Делали их исключительно женщины и только с добрыми помыслами. Каждая из кукол отвечала за определённую жизненную ситуацию. Некогда утраченная в Беларуси традиция изготовления подобных кукол сегодня вновь возрождается. В книге представлены пошаговые мастер-классы по изготовлению кукол народного мастера Г. Качан.    
Издание будет интересно как начинающим, так и опытным мастерицам, желающим наполнить свою жизнь гармонией и положительной энергией.

Вверх >>>

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
 
Антропология Беларуси в исследованиях конца XIX – середины ХХ в. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории ; сост.: О. В. Марфина [и др.]; авт. ист. коммент. В. В. Яновская ; науч. ред.: И. И. Саливон, О. В. Марфина. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 456 с.

Представлены наиболее значимые работы по антропологии Беларуси, начиная с конца XIX и до середины ХХ в. белорусских, российских и зарубежных исследователей. Книга посвящена основным разделам антропологии – морфологии человека (соматической антропологии) и этнической антропологии.
Послужит своеобразной хрестоматией для студентов исторических, социальных и биологических факультетов вузов нашей страны.
 
 
 
Локотко, А. И. Архитектура национальная и архитектура фрактальная=National architecture and fractal architecture: к проблеме идентичности в современной архитектуре / А. И. Локотко; пер. на англ. Д. М. Олексенко; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культ., языка и лит., Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы. – Минск : Беларуская навука,2017.–135с.:ил.

В книге анализируются актуальные проблемы идентичности в архитектуре и искусстве. Впервые выполнен сравнительный анализ архитектуры Беларуси и Китая после Второй мировой войны, раскрыты параллели и национальные особенности в духовном восприятии природы, семантики и семиотики жилища, города, футуристических идей формирования обитаемой среды. 
Новизной и оригинальностью отличается раздел, посвященный авторской теории идентичности в архитектурной и художественной графике. Подробно рассматриваются фрактальные архетипы в искусстве, самоподобие как компонент парадигмы современной культурной идентичности.
Рассчитана на архитекторов, художников, студентов творческих вузов и всех, кто интересуется проблемами культуры и искусства.
 
 
 
Государственное регулирование институционального развития экономики Беларуси / Т. В. Садовская, И. А. Грибоедова, А. И. Лученок, Л. П. Шахотько, Е. К. Медведев, В. А. Калинкович, В. А. Свиридович, В. М. Цилибина, С. Ю. Дорожкин, И. С. Килин, О. И. Моторина, Л. Г. Воронецкая, Д. А. Нестерович, И. В. Пашкевич, К. В. Пилецкий, Е. В. Трубицына, Н. М. Щербина, А. В. Шамшур ; под науч. ред. Т. В. Садовской ; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 299 с. : ил.

В монографии обоснованы направления совершенствования государственного регулирования национальной экономики в контексте развития ЕАЭС, предложены механизмы повышения эффективности государственного регулирования институциональной среды предпринимательства, рынка труда, топливно-энергетических и водных ресурсов, представлены методические рекомендации по оценке страновой конкурентоспособности и проект концепции кластерной политики.
Рассчитана на руководителей всех уровней, специалистов органов государственного управления, научных работников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов.
 
 
 
Кудельский, А. В. Гидрогеология и минеральные воды Беларуси / А. В. Кудельский. – Минск: Беларуская навука, 2017. – 285 с.

Приведены результаты новейших исследований региональной гидрогеологии Беларуси и смежных территорий северо-запада Восточно-Европейской платформы. Подчеркнута определяющая роль четвертичных оледенений в становлении современной гидрогеологии региона, впервые охарактеризован состав неэвапоритовых рассолов кристаллического фундамента, происхождение которых связывается с дифференциацией древних верхнемантийных и нижнекоровых геофлюидов. Приводится новейшая сводка данных, охарактеризованы минеральные воды более чем 145 санаторно-курортных комплексов и лечебно-профилактических учреждений Беларуси, рассматриваются вопросы происхождения и медико-бальнеологические предпосылки использования гидроминеральных ресурсов страны. Разработана предпроектная информация о перспективах открытия и освоения новых типов минеральных вод, приводятся практические рекомендации по расширению сети санаторно-курортных и лечебно-профилактических учреждений Беларуси.
Рассчитана на гидрогеологов, работников систем здравоохранения, специалистов-курортологов, ученых, преподавателей, студентов и аспирантов высших учебных заведений естественно-научного профиля.
 
 
 
Муха, Д. В. Макроэкономическая эффективность привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь / Д. В. Муха. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 260 с.

В монографии развиты теоретико-методологические основы и разработана методика оценки макроэкономической эффективности привлечения прямых иностранных инвестиций с позиций принимающей страны, проведен анализ, сформулированы направления и механизмы повышения макроэкономической эффективности привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь.
Рассчитана на научных и практических работников, аспирантов, магистрантов и студентов-дипломников.

Вверх >>>

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 

 

     
     
  213051, Могилёвская область, г.Белыничи, ул.Ленинская, 55
E-mail: mogbrs1@tut.by
Тел.: 8 (02232) 72 823
 
Яндекс.Метрика Copyright © Белыничская библиотечная сеть 2011-2021
Design and development Nataliya Chernyshenko