Полезные ссылки
 
Сводный электронный каталог библиотек Могилевской области
 
 
 
Сводный электронный каталог библиотек Беларуси
 
 
Наш баннер:
 
 
 
 

 

 
 
 
  2020  
     
 
 
Андрэеў, А. М. Эфект лотаса : апавяданні / Анатоль Андрэеў ; пераклад з рускай Міхася Кенькі. — Мінск : Звязда, 2020. — 253, [2] с.

Аўтара перш за ўсё цікавяць тэмы, звязаныя з прыродай чалавека, многія аспекты якой часта ўспрымаюцца як табуіраваныя. Перасякаць забароненую мяжу («заплываць за буйкі») для пісьменніка азначае называць рэчы сваімі імёнамі. Адносіны паміж мужчынам і жанчынай, ціск соцыуму на чалавека – вось асноўныя матыўна-тэматычныя блокі кнігі.  Андрэеў не здраджвае сабе: гульнявы пачатак, арганічна звязаны з інтэлектуальным, вызначае стыль не толькі яго раманаў, але і малой празаічнай формы.
 
 
 
Бензярук, Р. М. Сустрэча ў зялёным жыце : ад аповесці да навелы / Расціслаў Бензярук. — Мінск : Чатыры чвэрці, 2020. — 208 с. — (Дзеці вайны).

Кніга «Сустрэча ў зялёным жыце» выходзіць у серыі «Дзеці вайны». Хто яны, дзеці вайны? Ім давялося нарадзіцца і падрастаць пад грукат кананады, мужна абараняць Айчыну. Вайна не абышла ніводнага з нас, у многіх сем’ях пасля гадоў страт і нягод не стала родных і сваякоў.
Расціслаў Бензярук, які ўбачыў свет падчас ваеннага ліхалецця, занатаваў у памяці цяжкія дні ў біяграфіі сваёй краіны. У кнізе аўтар дзеліцца таксама ўласнымі ўспамінамі. Аповед дапаўняюць звесткі аб калегах па пяры.
Адрасавана тым, каго не пакідае абыякавым тэма Вялікай Айчыннай вайны, і ўсім зацікаўленым у гісторыі роднага краю.
 
 
 
Волчок, Н. В. Любовь на разрыв : стихи / Наталья Волчок. — Минск : Четыре четверти, 2019. — 60 с. 

Мы все такие разные и так похожи в проявлениях своих чувств. Любовь, счастье, душевные страдания не имеют гендерного различия. В своем первом сборнике стихов Наталья Волчок, врач по профессии, говорит об очень сложных чувствах, испытываемых женщиной и мужчиной после драмы – разрыва близких отношений.
Эта книга – проявление бесконечной любви и уважения автора к жизни и людям.
 
 
 
Гальпяровіч, Н. Я. Подых пяшчоты : проза / Навум Гальпяровіч. — Мінск : Звязда, 2019 — 235, [2] с.

У зборнік вядомага пісьменніка Навума Гальпяровіча ўвайшлі аповесць «Подых пяшчоты», навелы, эсэ і сентыментальная хроніка. Шчырасць і спавядальнасць – вось што прыцягвае чытачоў.
Часам нават цяжка знайсці мяжу паміж героем твораў і самім аўтарам, хаця пісьменнік пастаянна заклікае не атаясамліваць сваіх персанажаў з рэальнымі людзьмі. Але ў сентыментальнай хроніцы дзейнічаюць не прыдуманыя, а рэальныя асобы. Усё гэта складае своеасаблівы і размаіты свет – дабрыні, прыгажосці і сапраўднай пяшчоты.
 
 
 
Гушинец, П. В. Пора в отпуск : сборник рассказов / Павел Гушинец. — Минск : Четыре четверти, 2020. — 256 с.

Павел Гушинец признаётся: думал, что третьей книгой завершит серию. Но историй так много, и читатели требуют продолжения. Писатель ведь должен прислушиваться к запросам почитателей своего творчества, вот он и подготовил новую книгу.
В ней вам встретятся уже знакомые герои: врачи и пациенты, люди военные и гражданские. Вы узнаете, почему автор решил стать детским писателем, а также как почувствовать себя Хемингуэем на Кубе, чем закончились «Истории ночного ресторана», к чему приводят вредные привычки.
Рассказы в большинстве своём юмористические, однако всё же заставляют задуматься.
 
 
 
З Бацькаўшчынай у сэрцы : знаёмсвы, адкрыцці, дыялогі / [укладальнік В. Рацэвіч ; прадмова В. Казакова]. — Мінск : Звязда, 2018 — 279, [1] с. — (Адрасы Беларусі ў свеце).

Чацвёртая кніга серыі «Адрасы Беларусі ў свеце» прысвечана такім краінам, як Казахстан, Кыргызстан, Таджыкістан, Туркменістан, Узбекістан.
Аўтары не толькі выкарыстоўваюць раней вядомыя факты, але і сустракаюцца са многімі прыязнымі да нашай Айчыны людзьмі. Выданне з'яўляецца добрым пацвярджэннем таго, што лёсы народаў Беларусі і Цэнтральнай Азіі, нашы культуры цесна паяднаны і пераплецены. Пра гэта – нарысы і эсэ, гутаркі, развагі і вершы, сабраныя пад адной вокладкай.
 
 
 
Карлссон, А. За пеленой дождя : повесть / Анна Карлссон. — Минск : Четыре четверти, 2020. — 224 с. — (Серия “Женские судьбы”).

«Жить надо для других»... Это прививалось Клавдии любящими родителями с детских лет. И потому ей трудно самостоятельно принимать решения. Считая себя посредственностью, она полагается на чужое мнение и доверяет советам подруги. Обожая мужа, не перестает удивляться, как он мог выбрать ее среди множества более достойных счастья женщин. Попав в водоворот неприятных и странных событий, ей кажется, что жизнь потеряла всяческий смысл. Она не предполагает, что у нее может появиться шанс не только увидеть собственную жизнь со стороны, но и начать все сначала.
 
 
 
Карлюкевіч, А. Слова Купалы крочыць па свеце : партрэты сяброў беларускай літаратуры / Алесь Карлюкевіч. — Мінск : Паліграфкамбінат імя Я. Коласа, 2018. —  175 с.

У кнізе Алесь Карлюкевіч апавядае пра сённяшніх паўнамоцных прадстаўнікоў беларускага прыгожага пісьменства, тых шчырых сяброў беларускай літаратуры, якія жывуць у розных краінах.
Праз лаканічныя партрэтныя эсэ аўтар пастараўся расказаць пралюдзей, якія ўважліва ставяцца да нашай краіны, імкнуцца зрабіць нешта годнае, каб беларускае слова гучала на ўсю моц. 
 
 
 
Краснова-Гусаченко, Т. И. Будем жить... : избранное / Тамара Гусаченко ; [предисловие Т. Шамякиной]. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019 — 335 с.

В книгу вошли избранные стихотворения, рассказы, эссе, написанные в разное время.
В поэтических произведениях нашли отражение злободневные проблемы современности, неисчерпаемая тема большой и настоящей любви, сложные взаимоотношения людей, представителей разных поколений, взглядов, светлая печаль по родному дому, воспоминания детства и юности.
Проза писателя – по сути та же поэзия, она вызывает сопереживание читателей, будит в них душевную чуткость, вселяет оптимизм.
 
 
 
Навумовіч, У. А. Вабюліманс : эпісталярны раман / Уладзімір Навумовіч. —  Мінск : Мастацкая літаратура, 2019. — 268, [1] с.

«Вабюліманс» — гэта раман пра каханне Максіма Багдановіча. Увогуле эпісталярны раман адносіцца да амаль забытых у эпоху электронных сродкаў камунікацыі такіх форм узаемаадносін паміж людзьмі,  як асабістая перапіска. З перапіскі паэта захавалася вельмі мала дакументаў, таму абсалютная большасць пісьмаў, змешчаных у кнізе, – аўтарскі вымысел.
У гэтых пісьмах Максім Адамавіч выступае пад рознымі псеўданімамі, як дарэчы, і тыя жанчыны, якіх ён так шчыра кахаў. Кніга будзе цікавай для сапраўдных аматараў творчасці Максіма Багдановіча – зоркі першай велічыні на небасхіле беларускага прыгожага пісьменства.
 
 
 
Першацвет : проза і паэзія маладых : [альманах]. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2017 — Вып. 3 / [рэдакцыйны савет: А. М. Карлюкевіч (старшыня) і інш.]. — 2019. — 182 с.

У зборнік «Першацвет» увайшлі творы дзесяці празаікаў і дзесяці паэтаў, якія сталі пераможцамі Міжнароднага конкурсу на лепшы твор сярод маладых літаратараў.
 
 
 
Саверчанка, І. В. Магія слова. Беларускія пісьменнікі ХІІ–ХVІІ стагоддзяў : эсэ / Іван Васільевіч Саверчанка. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2019 . — 318 с.

У кнізе прадстаўлены творчыя партрэты найбольш яркіх майстроў слова Беларусі XII-XVII стагддзяў. Усебакова асветлены ўклад старажытных аўтараў у развіццё беларускай літаратуры, пашырэнне тэматычных і жанравых гарызонтаў нацыянальнага прыгожага пісьменства. Раскрываюцца мастацкія стратэгіі, творчы метад і ідэйныя пошукі выдатных пісьменнікаў-інтэлектуалаў часоў Готыкі, Рэнесанса і Барока.
Выданне адрасуеццашырокаму колу чытачоў, выкладчыкам і студэнтам, настаўнікам і школьнікам.
 
 
 
Саламаха, В. П. Если упадет один ... : роман в повестях / Владимир Саламаха. — Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2019. — 422 с.

Роман лауреата Государственной премии Республики Беларусь писателя Владимира Саламахи во многом  представляет новый, нетрадиционный взгляд белорусской литературы на войну и человека на ней. В основе повествования – душевная, нравственная трагедия небольшой группы людей, жителей сожженной карателями белорусской деревни Гуда.
Главные действующие лица – отец предателя, участвовавшего в уничтожении односельчан, и они, чудом выжившие гуднянцы, а также сыновья-воины, стоящие перед правом личного выбора: остаться в живых, или пожертвовать своими жизнями ради спасения людей. Утверждение автора о святой необходимости человеку в любых, даже самых страшных ситуациях жить в согласии со всем остальным миром вызывает читателя на философские размышления о жизни вообще, о нашем прошлом, настоящем и будущем.
 
 
 
Сцяпан, У. А. Хвалі : аповесці і апавяданні / Уладзімір Сцяпан. — Міннск : Мастацкая\ літаратура, 2019. — 278 с. 

Кожнае мастацтва імкнецца выйсці за свае межы.
Проза Уладзіміра Сцяпана – яскравы прыклад такога памкнення. Пра што б ён не пісаў, перад чытачом імгненна ўзнікае выява. Чытаеш словы, а бачыш людзей, краявіды, рэчы, пра якія сказана ўсяго некалькі сказаў. У нечым такая выяўленчая проза нагадвае мастацкае і дакументальнае кіно, дзе камера фіксуе дробныя дэталі і вялікія панарамы. Але ўсе карціны працуюць на сюжэт твора, на яго змест.
 
 
 
Хвалей, Я. І. Год парсюка : вершы, байкі, вершастрэлы, пародыі, эпіграмы / Яўген Хвалей. — Мінск : Чатырычвэрці, 2019. — 72 с. — (Несур’ёзна пра сур’ёзнае).

Што толькі ні здараецца ў Год Парсюка?
Па ўсходнім гараскопе Парсюк мае рыцарскі характар, ніколі не дазволіць кагосьці падмануць. Ну і, вядома ж, любіць пажартаваць.
«Год Парсюка» – гэта дасціпныя вершы, байкі, вершастрэлы, пародыі, эпіграмы, якія прайшлі апрабаванне ў часопісе «Вожык».
 
 
 

Чарняўскі, М. На парозе дабрыні і болю : літаратурныя партрэты / Мікола Чарняўскі. — Мінск : Народная асвета, 2019. — 263 с.

За шэсць дзясяткаў гадоў, пражытых у літаратуры, аўтару гэтай кнігі, вядомаму пісьменніку Міколу Чарняўскаму, пашчасціла сустракацца, быць блізка знаёмым, творча супрацоўнічаць і сябраваць з многімі выдатнымі людзьмі Беларусі, якія занялі пачэснае месца ў роднай літаратуры. Гэта Янка Маўр і Артур Вольскі, Васіль Вітка і Уладзімір Дубоўка, Станіслаў Шушкевіч і Рыгор Барадулін і інш.
Літаратурныя партрэты і склалі змест гэтага зборніка. Напісаная жывой гутарковай мовай, не пазбаўленая гумару і прыгод, кніга адкрые чытачу шмат новага, сапраўды цікавага і пазнавальнага.
Яна стане карысным дапаможнікам для выкладчыкаў ВНУ, настаўнікаў, студэнтаў, школьнікаў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца беларускай літаратурай.

 
 
 
Яцкевич, Н. А. Озаричи — дорога смерти = OzarichiThe road of death = OsaritschiDer Weg des Todes : мемориальный комплекс узникам Озаричского лагеря смерти / Н. А. Яцкевич, З. Н. Хлебовец, М. Г. Никитин. — Минск : Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки, 2020 - 134, [1] с. —  (Беларусь. Трагедия и правда памяти). 

Книга посвящена одной из самых трагических страниц истории Великой Отечественной войны – массовой гибели мирного населения Беларуси в Озаричских лагерях смерти, известных также под общим названием «Озаричский лагерь смерти». Лагеря, располагавшихся под открытым небом на территории современных Калинковичского, Светлогорского и Октябрьского районов Гомельской области.
В марте 1944 года нацистские оккупанты заключили в них около 50 тысяч человек – детей, женщин и стариков, а также тифозных больных. В лагерях и по пути к ним были расстреляны, замучены нацистами, погибли от голода, холода и эпидемий свыше 9 тысяч человек, остальные были спасены Красной Армией. Издание проиллюстрировано историческими и современными фотографиями, фотокопиями архивных документов.
Предназначено для всех, кто интересуется историей Беларуси.
 
 
ПРАВО
 
Защита прав потребителей : сборник правовых актов по состоянию на 1 ноября 2019 года / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. — Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2020 — 174, [1] с. — (Правовая библиотека НЦПИ).

В сборник правовых актов включены Закон Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-3 «О защите прав потребителей», Правила бытового обслуживания потребителей, Правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, а также иные правовые акты, касающиеся защиты прав потребителей, по состоянию на 1 ноября 2019 года.
Издание представляет интерес для потребителей в сфере бытового, торгового и иных видов обслуживания.
 
 
 
Уголовный кодекс Республики Беларусь : по состоянию на 1 февраля 2020 года / Национальный центр правовой информации Республики Беларусь ; [ответственный за выпуск Н. В. Судиловская]. — Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2020. — 303, [1] с.

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 февраля 2020 года. Издание содержит перечень  законов Республики Беларусь, которыми вносятся изменения и дополнения в данный Кодекс.
Уголовный кодекс Республики Беларусь снабжен  алфавитно-предметным указателем.
 
 
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
 
Клочков, А. В. Сельскохозяйственные машины. Теория и расчет : учебное пособие / А. В.Колчков, В. Г. Ковалев, П.М. Новицкий. — Минск : ИВЦ Минфина, 2019. — 436с.

Расмотрены основы теории и расчета технических средств механизации работ  при возделывании сельскохозяйственных культур. Дана краткая информация о применяемых технологияхвыполнения операций. Основное внимание уделено технологическим процессам и рабочим органам сельскохозяйственных машин. Приведены теоретические и практические предпосылки выбора рациональных параметров рабочих и конструкций сельскохозяйственных машин и орудий.
Для студентов учреждений высшего образования по специальности  «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства».
 
 
 
Юращик, С. В. Пушное звероводство и кролиководство. Практикум : ученое пособие / С. В. Юращик. — Минск : ИВЦ Минфина, 2019. — 436 с.

В учебном пособии изложена методика проведения лабораторных занятий и выполнения контрольных заданий при изучении биологических особенностей пушных зверей и кроликов, их конституции и экстерьера. Описаны требования государственного стандарта к качеству шкурок пушных зверей и кроликов. Изучаются особенности пород и внутрипородных типов, племенной работы в звероводстве и кролиководстве; систем содержания; болезней и ветеринарно-профилактических мероприятий, проводимых в звероводческих и кролиководческих хозяйствах, а также нюансы кормления и воспроизводства пушных зверей и кроликов.
Практикум предназначен для студентов учреждений высшего образования по специальности  «Зоотехния».
 
 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
 
Энцыклапедыя для школьнікаў і студэнтаў. У 12  т. Т. 8. Беларуская літаратура / рэдкал. : В.У. Ваніна (гал. рэд. ) [і інш.]. — Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2019. — 496 с. : іл.

Энцыклапедыя «Беларуская літаратура» складзена згодна з рэкамендацыямі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь па вывучэнні гэтага прадмета вучнямі старэйшыхкласаў і студэнтамі першых курсаў філалагічных факультэтаў ВНУ і ахоплівае перыяд ад старажытнасці да нашых дзён. Акрамя тэарытычнай часткі, творчых партрэтаў пісьменнікаў, якіядапоўнены фотаздымкамі, у выданні прадстаўлены слоўнік літаратуразнаўчых тэрмінаў.
Энцыклапедыя «Беларуская літаратура» будзе цікава ўсім аматарам беларускай літаратуры.
 
     
  2019  
     
ЛИЦА В ИСТОРИИ
 
Бенуа, C. Муслим Магомаев. Преданный Орфей / Софья Бенуа. — Москва : Родина, 2018. — 256 с.

Муслим Магомаев своей яркой внешностью, своим уникальным баритоном завораживал, сводя с ума. Певцу приписывали романы с самыми известными красавицами огромной страны — актрисами Натальей Фатеевой и Натальей Кустинской, певицами Эдитой Пьехой и Ириной Аллегровой. Но нашлась та, перед которой не устояло его горячее сердце — примадонна Большого театра Тамара Синявская… Для этой звездной пары написана самая знаковая песня, исполняемая Магомаевым: «Ты — моя мелодия, я — твой преданный Орфей…»
Его одинаково сильно любили и народ, и власть. Его обожал глава государства Леонид Брежнев, а руководитель Азербайджана Гейдар Алиев называл сыном…
Что же заставило любимца властной элиты и миллионов поклонников оставить сцену в расцвете сил и таланта?
 
 
 
Бондаренко, В. Г. Иосиф Бродский : русский поэт / Владимир Бондаренко. — Москва : Молодая гвардия, 2018. — 379 [5] с.

Жизнь и творчество выдающегося поэта, нобелевского лауреата Иосифа Бродского вызывают большой интерес не только в России, но и в других странах. Ежегодно выходят новые книги, посвященные ему, – от фундаментальных научных штудий до легковесных и не слишком достоверных мемуаров. На этом фоне известный критик и историк литературы Владимир Бондаренко сумел написать неожиданную и спорную биографию Бродского, высветив в ней моменты, которые многие не замечают или не хотят замечать. В этой книге поэт, часто изображаемый космополитом и оторванным от жизни эстетом, предстает как наследник не только великой русской культуры, но и советской цивилизации, как человек, неразрывно связанный с Россией и ее народом.
 
 
 
Ковалев-Случевский, К. П. Евдокия Московская : жизнеописание святой Евфросинии, великой княгини, жены и вдовы Дмитрия Донского / Константин   Ковалев-Случевский. — Москва : Молодая гвардия, 2018. — 313 с. — (Жизнь замечательных людей).

Имя великой княгини Евдокии Дмитриевны, жены Дмитрия Донского, выделяется особо среди имен других выдающихся русских женщин. В миру ее называли Евдокией, но перед кончиной она приняла монашеский постриг, а вместе с ним и новое имя — Евфросиния, с которым и вошла в историю нашей страны. На рубеже XIV–XV веков княгиня основала в Московском Кремле Вознесенский монастырь, в котором потом нашли упокоение самые известные русские княгини и царицы допетровской эпохи. Ее считают небесной покровительницей и заступницей Москвы и всей России. В наши дни учрежден орден и медаль Евфросинии Московской, которыми награждают женщин, внесших особый вклад в дело укрепления духовно-нравственных традиций в обществе и развитие социального служения.
Первое полное жизнеописание княгини, основанное на исторических источниках, подлинных фактах и документах, является завершением трилогии автора об устроителях Москвы и Московского государства, живших в XIV столетии. Предыдущими частями трилогии являются вышедшие в серии «ЖЗЛ» книги «Савва Сторожевский» и «Юрий Звенигородский».
 
 
 
Гингрич, Н. Понимая Трампа : [правдивая история о человеке, а не о президенте] / Ньют  Гингрич ; [перевод  с  английского. В. Сокова]. — Москва : Бомбора, 2018. — 480 с. — (Лучший мировой опыт).

Ньют Гингрич, автор бестселлеров New York Times, бывший спикер Палаты Представителей Конгресса США и близкий друг семьи Трамп, делится тем, что он узнал о 45-м президенте Америки за время кампании, выборов и в первые месяцы президентства. Насколько отличается образ, транслируемый нам с телеэкрана, от реального? О чем на самом деле мечтает человек, которого практически все СМИ мира окрестили самым эпатажным и скандальным президентом за всю историю Америки? В этой книге вы найдете все необходимое, для того чтобы понять «антилевого», «антиглупого» и «антиполиткорректного» Дональда Трампа.
 
 
 
Млечин, Л. Ельцин / Леонид Млечин. — Москва : РИПОЛ классик, 2018. — 639 с.

Борис Ельцин, выходец из крестьянской семьи, внук церковного старосты, сын репрессированного, стал одним из руководителей Коммунистической партии, а затем превратился в главного критика существующего в СССР порядка и был избран Президентом посткоммунистической России. Борис Ельцин стал первым избранным народом главой России, а спустя десять лет первым, кто добровольно, в отличие от Николая II, Хрущева или Горбачева, оставил свой пост. Его имя вошло в историю навсегда, но споры об этой неоднозначной политической фигуре будут волновать наше общество еще очень долго.

Вверх >>>

 

КНИГИ ПО ПРАВУ
 
Борико, С. В. Уголовный процесс : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Политология (по направлениям)», «Международное право», «Правоведение», «Экономическое право» / С. В. Борико. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016 - 391 с.

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса «Уголовный процесс» и с учетом внесенных в январе 2016 года в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь изменений и дополнений по состоянию на 3 мая 2016 г., касающихся досудебного соглашения с подозреваемым (обвиняемым) о сотрудничестве по оказанию содействия предварительному следствию в расследовании преступлений, а также апелляционного производства. Кроме того, рассматривается введенное в УПК дополнение о предварительном судебном заседании и новой редакции меры пресечения в виде залога и ускоренного производства.
 
 
 
Информационное право : [учебник для студентов учреждений высшего образования по юридическим специальностям / Г. А. Василевич и др.] ; под общей редакцией Г. А. Василевича, Д. А. Плетенёва. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2015 - 391 с.

Информационное право — быстроразвивающаяся правовая отрасль и одна из важнейших правовых дисциплин, изучаемых в вузах юридического профиля. Основная задача изучения этой дисциплины — обеспечение такого уровня знаний, который позволит студенту свободно владеть понятиями и категориями информационного права, уметь анализировать и применять нормы информационного права, использовать полученные знания на практике, решая конкретные задачи.
Содержание учебника соответствует учебной программе дисциплины «Информационное право» для специальностей «Правоведение», «Экономическое право» и «Политология» и учитывает последние изменения законодательства в информационной сфере.
В пособии описаны основные понятия и категории информационного права, основные объекты правоотношений информационного права, их особенности и свойства; рассматриваются основы правового регулирования информационных отношений в различных областях,  институтах обращения открытой информации и институтах обращения информации ограниченного доступа (институт СМИ, библиотечной информации, архивной информации, государственной тайны, коммерческой тайны, персональных данных и др.).
Издание адресовано студентам вузов, обучающимся по специальностям «Правоведение», «Экономическое право» и «Политология». Будет интересно всем, кто по долгу службы занимается решением вопросов, связанных с информационным правом.
 
 
 
Маньковский, И. А. Гражданское право. Общая часть : (в схемах) / И. А. Маньковский, С. С. Вабищевич. - 2-е изд., переработанное и дополненное. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016 - 231 с.

В издании приводятся результаты анализа правовых институтов, закреплённых в Общей части Гражданского кодекса Республики Беларусь, с учётом имеющихся в белорусской и российской цивилистической науке отдельных точек зрения по дискуссионным вопросам науки гражданского права и практики его применения.
Материал излагается в соответствии со структурой части первой Гражданского кодекса Республики Беларусь и программой учебной дисциплины. Адресуется студентам, обучающимся по специальности «Международное право», магистрантам, аспирантам.
 
 
 
Трудовое право : учебник для студентов учреждений высшего образования по специальностям «Правоведение», «Экономическое право» / [В. И. Семенков и др.] ; под редакцией В. И. Семенкова. - Минск : Адукацыя і выхаванне, 2016 - 711 с.

Учебник подготовлен известными учеными-юристами Республики Беларусь в соответствии с программой курса. Дана характеристика всех институтов трудового права с учетом действующих положений законодательства о труде. В учебнике рассмотрены предмет, метод и система трудового права; принципы трудового права; правоотношения в сфере трудового права; источники, субъекты трудового права. Также внимание уделено правовому регулированию содействия занятости населения, трудовому договору, подготовке и повышению квалификации кадров непосредственно у нанимателя; заработной плате; гарантийным и компенсационным выплатам; рабочему времени и времени отдыха; дисциплине труда; гарантиям для работников, совмещающим работу с обучением; охране труда; индивидуальным трудовым спорам; дифференциации правового регулирования труда; коллективнм договорам и соглашениям, коллективным трудовым спорам; материальной ответственности работников; надзору и контролю за соблюдением законодательства о труде; международно-правовому регулированию труда. Предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов высших учебных заведений, юристов-практиков.

Вверх >>>

 

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
 
Уладамірская, В. В. Саломапляценне : ілюстраваны майстар-клас / В. В. Уладзімірская. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўки, 2017. – 87, [1] с. : іл. – (Энцыклапедыя народнага майстра).

Нягледзячы на даступнасць і таннасць саломкі, гэты прыродны матэрыял у народзе называюць «беларускім золатам» з-за яго незвычайных дэкаратыўных якасцей… У кнізе прадстаўлены самыя простыя і пашыраныя тэхнікі саломапляцення. Акрамя майстар-класаў выданне ўключае цэлую галерэю цудоўных вырабаў з саломкі, якія можна стварыць, выкарыстаўшы засвоеныя навыкі.
 
 
 
Пасланні ад продкаў : пра што расказвае беларускі арнамент / [склад. А. М. Коршак] . – Мінск : БелЭн, 2017 . – 73, [6] с. : цв. ил. – (Энцыклапедыя народнага майстра) . – На белорус. яз. -

Многія з нас хацелі б пачуць галасы сваіх продкаў, даведацца, пра што думалі, аб чым марылі ў старажытнасці пакаленні беларусаў, што яны любілі, чаго баяліся, каго паважалі і што хацелі б расказаць нам, сваім нашчадкам. Гэта магчыма дзякуючы старадаўнім тканым і вышываным вырабам, якія захаваліся да нашага часу. Калі ўважліва прыгледзецца да чароўных узораў, то ў іх шмат чаго можна «прачытаць». Паколькі ў арнаменце часта праяўлялася асабістая фантазія майстрых, то ў кнізе падаюцца найбольш пашыраныя сімвалы і іх варыянты.
 
 
 
Гурецкая, Елена Васильевна. Лозоплетение:  иллюстрированный мастер-класс / Е. В. Гурецкая. -  Минск:  Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2017. – 88 с.: ил. - (Энциклопедия народного мастера). 
 
Книга познакомит читателя с технологией лозоплетения и по-новому откроет представление о ремесле. Издание научит правильно подбирать нужный материал и работать с ним, поможет освоить основные виды плетений и пошагово выполнить интересные работы из природного материала. В книге рассматриваются вопросы изготовления изделий на круглом и овальном донышках, плетение корзины с обруча, белорусской корзины и многое другое. Издание включает целую галерею чудесных изделий из лозы, которые можно создать, используя полученные навыки. Книга будет полезна как для специалистов в области лозоплетения, так и для всех, кто только постигает это удивительное ремесло на занятиях в кружках, студиях, мастер-классах, а также в индивидуальной предпринимательской деятельности.
 
 
 
Качан, Г. К. Куклы : обереги, обрядовые, игровые :иллюстрированный мастер-класс / Гульнара Кенеспаевна Качан. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўки, 2017. – 85, [3] с. : ил. – (Энциклопедия народного мастерства).
     
Издревле куклы-обереги, обрядовые и игровые были важной частью повседневной жизни наших предков. Делали их исключительно женщины и только с добрыми помыслами. Каждая из кукол отвечала за определённую жизненную ситуацию. Некогда утраченная в Беларуси традиция изготовления подобных кукол сегодня вновь возрождается. В книге представлены пошаговые мастер-классы по изготовлению кукол народного мастера Г. Качан.    
Издание будет интересно как начинающим, так и опытным мастерицам, желающим наполнить свою жизнь гармонией и положительной энергией.

Вверх >>>

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
 
Антропология Беларуси в исследованиях конца XIX – середины ХХ в. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории ; сост.: О. В. Марфина [и др.]; авт. ист. коммент. В. В. Яновская ; науч. ред.: И. И. Саливон, О. В. Марфина. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 456 с.

Представлены наиболее значимые работы по антропологии Беларуси, начиная с конца XIX и до середины ХХ в. белорусских, российских и зарубежных исследователей. Книга посвящена основным разделам антропологии – морфологии человека (соматической антропологии) и этнической антропологии.
Послужит своеобразной хрестоматией для студентов исторических, социальных и биологических факультетов вузов нашей страны.
 
 
 
Локотко, А. И. Архитектура национальная и архитектура фрактальная=National architecture and fractal architecture: к проблеме идентичности в современной архитектуре / А. И. Локотко; пер. на англ. Д. М. Олексенко; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культ., языка и лит., Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы. – Минск : Беларуская навука,2017.–135с.:ил.

В книге анализируются актуальные проблемы идентичности в архитектуре и искусстве. Впервые выполнен сравнительный анализ архитектуры Беларуси и Китая после Второй мировой войны, раскрыты параллели и национальные особенности в духовном восприятии природы, семантики и семиотики жилища, города, футуристических идей формирования обитаемой среды. 
Новизной и оригинальностью отличается раздел, посвященный авторской теории идентичности в архитектурной и художественной графике. Подробно рассматриваются фрактальные архетипы в искусстве, самоподобие как компонент парадигмы современной культурной идентичности.
Рассчитана на архитекторов, художников, студентов творческих вузов и всех, кто интересуется проблемами культуры и искусства.
 
 
 
Государственное регулирование институционального развития экономики Беларуси / Т. В. Садовская, И. А. Грибоедова, А. И. Лученок, Л. П. Шахотько, Е. К. Медведев, В. А. Калинкович, В. А. Свиридович, В. М. Цилибина, С. Ю. Дорожкин, И. С. Килин, О. И. Моторина, Л. Г. Воронецкая, Д. А. Нестерович, И. В. Пашкевич, К. В. Пилецкий, Е. В. Трубицына, Н. М. Щербина, А. В. Шамшур ; под науч. ред. Т. В. Садовской ; Национальная академия наук Беларуси, Институт экономики. - Минск : Беларуская навука, 2017. - 299 с. : ил.

В монографии обоснованы направления совершенствования государственного регулирования национальной экономики в контексте развития ЕАЭС, предложены механизмы повышения эффективности государственного регулирования институциональной среды предпринимательства, рынка труда, топливно-энергетических и водных ресурсов, представлены методические рекомендации по оценке страновой конкурентоспособности и проект концепции кластерной политики.
Рассчитана на руководителей всех уровней, специалистов органов государственного управления, научных работников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов.
 
 
 
Кудельский, А. В. Гидрогеология и минеральные воды Беларуси / А. В. Кудельский. – Минск: Беларуская навука, 2017. – 285 с.

Приведены результаты новейших исследований региональной гидрогеологии Беларуси и смежных территорий северо-запада Восточно-Европейской платформы. Подчеркнута определяющая роль четвертичных оледенений в становлении современной гидрогеологии региона, впервые охарактеризован состав неэвапоритовых рассолов кристаллического фундамента, происхождение которых связывается с дифференциацией древних верхнемантийных и нижнекоровых геофлюидов. Приводится новейшая сводка данных, охарактеризованы минеральные воды более чем 145 санаторно-курортных комплексов и лечебно-профилактических учреждений Беларуси, рассматриваются вопросы происхождения и медико-бальнеологические предпосылки использования гидроминеральных ресурсов страны. Разработана предпроектная информация о перспективах открытия и освоения новых типов минеральных вод, приводятся практические рекомендации по расширению сети санаторно-курортных и лечебно-профилактических учреждений Беларуси.
Рассчитана на гидрогеологов, работников систем здравоохранения, специалистов-курортологов, ученых, преподавателей, студентов и аспирантов высших учебных заведений естественно-научного профиля.
 
 
 
Муха, Д. В. Макроэкономическая эффективность привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь / Д. В. Муха. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 260 с.

В монографии развиты теоретико-методологические основы и разработана методика оценки макроэкономической эффективности привлечения прямых иностранных инвестиций с позиций принимающей страны, проведен анализ, сформулированы направления и механизмы повышения макроэкономической эффективности привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Беларусь.
Рассчитана на научных и практических работников, аспирантов, магистрантов и студентов-дипломников.

Вверх >>>

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 

 

     
     
  213051, Могилёвская область, г.Белыничи, ул.Ленинская, 55
E-mail: mogbrs1@tut.by
Тел.: 8 (02232) 72 823
 
Яндекс.Метрика Copyright © Белыничская библиотечная сеть 2011-2020
Design and development Nataliya Chernyshenko